FØREHANDSBESTILLING

Bestillingar for same dag må alltid gjerast via telefon eller Messenger


Reservasjonsførespurnader som kjem inn same dag som ein ynskjer å reservere vert normalt ikkje besvart
Ring oss på telefon 57 72 09 72 for reservasjon i dag!

Vi har sett i verk strenge tiltak for smittevern og tilrår at du reserverer bowlingbane i god tid for å vere sikra plass i hallen. I tråd med krava til smittevern kan vi dessverre ikkje sleppe inn nye gjestar etter klokka 22.

Vilkår for reservasjon
Born under 15 år kan ikkje være i hallen uten tilsyn av ein vaksen, ansvarleg person. Servicemedarbeidarane kan vekkvise kundar som ikkje viser omsyn til andre kundar. Øydelagt utstyr eller inventar må erstattast. 

Manglande oppmøte ved rerervasjon kan du belastast med kr. 500,- i gebyr. 

Avbestilling må gjerast seinast dagen i forvegen.

Alle våre baner samt andre mekaniske og tekniske innretningar er underlagt hyppig og rutinemessig vedlikehald. Likevel kan det oppstå mekaniske avvik som kan påverke eller forseinke spelinga dykkar. Vi vil gjere vårt beste for å rette opp i eventuelle problem som måtte oppstå, og takkar for forståinga for at det kan oppstå ventetid.

I periodar med stor pågang - eller av andre kapasitetshensyn, spesielt på fredag og laurdag kveld, samt i feriar og rundt merkedagar, ber vi om forståing for at ein kan vere begrensa til å spele maks. to bowlingseriar (gjeld ikkje Superbowl).