FØREHANDSBESTILLING

Vi har sett i verk strenge tiltak for smittevern og tilrår at du reserverer bowlingbane i god tid for å vere sikra plass i hallen. I tråd med krava til smittevern oppmodar vi til å halde god avstand til andre spelarar.

VILKÅR FOR RESERVASJON

Vi har anledning til å avvise mangelfulle reservasjonsførespurnadar. Reservasjonar som manglar namn, telefonnummer eller e-postadresse er nødvendig for oss å oppbevare ei kort periode i tilfelle eventuelt behov for smittesporing.

Born under 15 år kan ikkje være i hallen uten tilsyn av ein vaksen, ansvarleg person. Hallsjefen kan vekkvise kundar som ikkje viser omsyn til andre kundar. Øydelagt utstyr eller inventar må erstattast. 


Utanom ordinær opningstid, og etter kl. 20 på fredag og laurdag, gjeld timepris for baneleige, kr. 500,- pr. time uavhengig av antal spelarar. Ein kan være maks. 6 spelarar pr. bane.

Gebyr for manglande oppmøte ved reservasjon kan belastast ansvarleg bestillar med kr. 500,- Oppmøte seinare enn 10 minutt etter avtalt tid registrerast som manglande oppmøte.

Avbestilling gjerast seinast dagen i forvegen

Alle våre baner samt andre mekaniske og tekniske innretningar er underlagt hyppig og rutinemessig vedlikehald. Likevel kan det oppstå mekaniske avvik som kan påverke eller forseinke spelinga dykkar. Vi vil gjere vårt beste for å rette opp i eventuelle problem som måtte oppstå, og takkar for forståinga for at det i enkelte tilfeller kan oppstå ventetid.

I periodar med stor pågang - eller av andre kapasitetshensyn, spesielt på fredag og laurdag kveld, samt i feriar og rundt merkedagar, ber vi om forståing for at ein kan vere begrensa til å spele maks. to seriar, eller i maks. to timar.

Bowlinghallen kan stengast før oppsett stengetid ved manglande førehandsreservasjonar.