BOOKING

Reservasjonsforespørslar bør sendast inn seinast ein dag i forvegen.


Vilkår for reservasjon
Born under 15 år kan ikkje være i hallen uten tilsyn av ein vaksen, ansvarleg person. Servicemedarbeidarane kan vekkvise kundar som ikkje viser hensyn til andre kundar. Øydelagt utstyr eller inventar må erstattast. Manglande oppmøte ved rerervasjon belastast kunden med kr. 250,
-