KONTAKT

FØRDE BOWLINGHALL AS

Halbrendsøyra 2, 6800 FØRDE

Org. nr. 980 130 479 Meirverdiavgiftsegisteret


BOOKING
Klikk her for bookingsforespurnad.

TELEFON
Bowlinghallen (+47) 57 72 09 72 (kun i opningstida)
Booking av private arrangement, kontakt hallsjefen (+47) 919 00 956

FØRDE BOWLINGHALL OG VR-SENTER

BOOKING
Klikk her for bookingsforespurnad.

TELEFON
Bowlinghallen (+47) 57 72 09 72 (kun i opningstida)
Booking av private arrangement, kontakt hallsjefen (+47) 919 00 956